Waterschap Brabantse Delta Feest

Waterschap Brabantse Delta Feest

De personeelsvereniging van Waterschap Brabantse Delta mocht eindelijk weer eens terug naar het Van der Valk Hotel in Gilze om een feest te geven. Dus het thema werd: ‘Back to the hotel’. De gasten werden welkom geheten door onze bellboys. De butlers verzorgden persoonlijke begeleiding waar nodig. De toiletjuffrouw deed aan ondersteuning van porselein bezoek. En de goochelaar verzorgde close magic tussen de gasten. Het was weer als vanouds een groot mooi feest.