De Zuiderpolder is nu IKC Camelot

De Zuiderpolder is nu IKC Camelot

Openbare basisschool De Zuiderpolder in Haarlem gaat in nauwe samenwerking met de buitenschoolse opvang van Op Stoom en de peuteropvang van Hero Kindercentra voortaan verder onder de naam Camelot – opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De nieuwe naam werd woensdag tijdens een feestelijke bijeenkomst bekend gemaakt door Koning Arthur en zijn geliefde Guineverre.